Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De eindkwalificaties van de opleiding zijn gestructureerd volgens drie beroepsrollen voor leraar in het vo. De rollen overlappen elkaar in de praktijk voortdurend. expert in je schoolvak; gevorderd didacticus, pedagoog en coach; onderzoekende professional. Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: Frans, rol 1 (58 stp); Vakdidactiek, rol 2 (12 stp); Onderzoekslijn, rol 3 (20 stp); Praktijkdeel en studieloopbaanbegeleiding, rol 1-3. Je volgt vakken als Letterkunde, Taalkunde, Academische Taalvaardigheden, Wetenschapsfilosofie om je kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen op academisch niveau. Daarnaast ga je zelf actief aan de slag met bijvoorbeeld het analyseren en interpreteren van literaire teksten en het schrijven van verschillende soorten teksten op C1 niveau. In de modulen onderzoeksvaardigheden leer je omgaan met wetenschappelijke methodes en bestudeer je bestaande onderzoeken in je vakgebied. Daarna ga je zelf aan de slag met je praktijkonderzoek. De vakdidactische opdrachten en onderzoeksopdrachten voer je uit in je eigen school, zodat deze opdrachten bijdragen aan verbetering van de praktijk op jouw school. Zo ontwikkel je je professionaliteit binnen je eigen beroepspraktijk. Kijk voor een volledige en up-to date beschrijving van deze opleiding op:

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Leraar Frans
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.5 8.9 -0.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.2 8 0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8 8 0
Totaalscore
7.9    
Toon meer

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam