Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. De opleiding Management in de zorg stelt u in staat om het succes van uzelf en uw medewerkers te organiseren. U ontwikkelt alle noodzakelijke managementcompetenties. Het studiejaar is verdeeld in vier periodes van tien weken. In iedere periode staat een van de volgende rollen centraal. De leidinggevende als: * manager van het operationele proces * manager van het individu * manager van de groep * zelfstuurder U leert de kwaliteit van de zorg- of dienstverlening van uw unit te verhogen door: * uw eigen kwaliteiten als leidinggevende te ontwikkelen en effectief in te zetten * het zorg- of dienstverleningsproces zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel vanuit het oogpunt van de klant als vanuit bedrijfsmatige overwegingen * individuele medewerkers uit te dagen om hun capaciteiten te ontwikkelen * de kwaliteiten binnen een team optimaal in te zetten Na de opleiding kunt u vanuit een middenkaderpositie resultaatgericht leiding geven aan teams.

Toelatingseisen

Kennis of vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorg.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Management in de Zorg
Landelijke gemiddelde Verschil
Totaalscore
0    
Toon meer

Adres:
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen