Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De vraag naar authentieke leiders in de zorg, welzijn en dienstverlening groeit. Dit vraagt om professionals die persoonlijk en effectief leiderschap inzetten binnen het (project)team om de klant zo goed mogelijke zorg of diensten te leveren. De zorg staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Organisaties worden steeds efficiënter georganiseerd en verantwoordelijkheden komen lager in de organisatie te liggen. Het team is verantwoordelijk voor de totale zorg- of dienstverlening en voor een herkenbare groep cliënten. Dit doen zij onder leiding van een operationele leider of een manager op afstand. Deze ontwikkeling zorgt voor een stijgende behoefte aan mensen die leiderschap inzetten op operationeel en tactisch niveau. Met de opleiding Management in de Zorg kun je aan de slag met jouw leiderschapskwaliteiten in de gezondheidszorg, welzijn en dienstverlening. Tijdens de opleiding leer je problemen en kansen op jouw werkplek te signaleren en een eigen kijk te vormen door vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem te kijken. Je verzamelt informatie bij experts, bekijkt best practices en leest literatuur. Vervolgens ga je, samen met andere betrokkenen, op zoek naar de beste oplossing voor jouw probleem en zet je acties in om de beroepspraktijk te verbeteren of te vernieuwen.

Toelatingseisen

Kennis of vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorg.

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 48

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Management in de Zorg
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.2 8.4 -0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.9 7.9 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8 8.1 -0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.3 7.3 0
Totaalscore
7.6    
Toon meer

Adres:
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam