Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Als je na je mbo of havo op een praktijkgerichte wijze je bedrijfskundige kennis en vaardigheden wilt uitbreiden, zit je bij deze opleiding goed! Binnen een organisatie ben je als Ad Management professional de ‘spin in het web’. Je hebt overzicht over het geheel van taken, werkzaamheden en deadlines en draagt er zorg voor dat alle stakeholders hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Als afgestudeerde Ad Management professional ben je een praktisch opgeleide bedrijfskundige en een echte aanpakker. Je bent oplossingsgericht en werkt proactief aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Door diverse organisatiekundige vraagstukken op een duurzame manier op te lossen en hier draagvlak voor te creëren draag je bij aan het borgen van de kwaliteit van de organisatie. Je bent een onmisbare schakel bij het operationaliseren van het tactisch beleid naar de werkvloer. Om dit te kunnen doen moet je snel kunnen schakelen tussen beroepsrollen, beroepssituaties en taken. Afhankelijk van de situatie neem je de rol aan van adviseur, coördinator, organisator of ondersteuner. Met je Ad Management diploma op zak ben je in staat om aan te sluiten bij de groeiende wens van het bedrijfsleven om organisaties zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Dit maakt jouw kansen op de arbeidsmarkt groot.

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 48

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Management
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8 8 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.1 7.4 -0.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.6 7.8 -0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.7 7.7 0
Totaalscore
7.2    
Toon meer

Adres:
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam