Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De masteropleiding richt zich op de volgende leerinhouden: • Observatie en diagnostiek • Indicatiestelling • Werkwijzen, methoden, behandelproducten en technieken • Theorieën en rationales • Richtlijnen • Ontwikkelingsonderzoek • Effectevaluaties • Kwantitatief en kwalitatief praktijkgericht onderzoek • Tacit knowledge • Practice based en evidence based best practices. De afgestudeerde is in staat binnen zijn eigen beroepspraktijk: • De toegevoegde waarde van vaktherapieën te formuleren • Evidence based indicaties op te stellen • Behandelproducten (werkwijzen, methoden en technieken) te ontwikkelen • Resultaten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek te evalueren • Effecten van vaktherapieën theoretisch te onderbouwen • Topics voor onderzoek te formuleren • Observatieschalen en diagnostische instrumenten te ontwikkelen • Procesgericht en effectgericht kwantitatief en/of kwalitatief praktijkonderzoek uit te voeren

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Master of Arts Therapies
Landelijke gemiddelde Verschil
Totaalscore
0    
Toon meer

Adres:
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen