Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie

Windesheim

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
In de Lerarenopleiding Economie leer je verder kijken dan de cijfers. Je richt je op een aantal deelgebieden van de economie: algemene economie, bedrijfsadministratie,bedrijfseconomie, recht, marketing, wiskunde en rekenen. En je maakt je alles eigen wat een leraar nodig heeft, zoals een onderzoekende houding,vakkennis en pedagogische en didactische vaardigheden. Je ontwikkelt je tot een professional die economische kennis met enthousiasme kan overdragen. Na het behalen van je diploma heb je een tweedegraads bevoegdheid als leraar economie. Dat betekent dat je mag lesgeven in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo, het mbo en de volwasseneneducatie. Vaak krijgen afgestudeerde studenten een aanstelling op de school waar ze stage hebben gelopen. Wil je in de bovenbouw van de havo en vwo gaan werken, dan kun je doorstuderen aan een eerstegraads lerarenopleiding algemene - of bedrijfseconomie (voltijd of deeltijd). Deze opleiding is ook via afstandsleren te volgen. Vooral voor mensen die een opleiding naast hun werk willen gaan doen is leren op afstand een uitkomst. Je leert vanuit huis, in een online omgeving. Kijk voor meer informatie www.windesheim.nl

Toelatingseisen

C&M
met Economie
E&M
Volledig toelaatbaar
N&G
met Bedrijfseconomie of Economie of M&O
N&T
met Bedrijfseconomie of Economie of M&O
C&M
met Economie
E&M
Volledig toelaatbaar
N&G
met Bedrijfseconomie of Economie of M&O
N&T
met Bedrijfseconomie of Economie of M&O

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7.8 8 -0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.2 7.3 -0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.8 7.7 0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.5 7.6 -0.1
Totaalscore
6.8    
Toon meer

Adres:
Campus 2
8017 CA Zwolle