Pedagogisch Educatief Professional

Hogeschool KPZ

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Tijdens de ad-opleiding PPKE word je opgeleid tot pedagogisch professional die kennis heeft van de ontwikkeling van (jonge) kinderen en jongeren. De associate degree (ad) is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5). Ad-opleidingen kenmerken zich doordat theorie en praktijk elkaar afwisselen en met elkaar worden verbonden. Er wordt theoretische kennis opgedaan binnen het vakgebied en praktische vaardigheden worden ontwikkeld in de praktijk. De ad’s worden in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en bieden goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Tijdens de ad-opleiding PPKE word je opgeleid tot pedagogisch professional die kennis heeft van de ontwikkeling van (jonge) kinderen en jongeren. Een professional die breed inzetbaar is. Een professional die bijvoorbeeld de verbinding kan maken tussen een kinderdagverblijf en een basisschool of tussen de jeugdzorg en het onderwijs of tussen docenten, jeugdzorg en maatschappelijke instellingen. Je kunt ook als lerarenondersteuner aan de slag in het po, v(s)o of mbo. De opleiding PPKE is zo ingericht dat het goed aansluit op jouw situatie en achtergrond. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. In ieder semester komt een specifiek thema aan bod.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Pedagogisch Educatief Professional
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.4 8.3 0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.9 7.5 0.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8 7.2 0.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.5 7.5 0
Totaalscore
7.9    
Toon meer

Adres:
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle

Deze instellingen hebben ook een open dag

Christelijke Hogeschool Ede - Ede

1
jun
Open Avond voltijdopleidingen
Locatie:
Tijd: 18:3 - 21:00

Christelijke Hogeschool Ede - Ede

17
jun
Open avond deeltijd opleidingen
Locatie:
Tijd: 18:3 - 21:00