Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De master Performance Practices bij ArtEZ is een incubator voor artistiek onderzoek waarbij het lichaam in al zijn betekenissen een centrale plaats inneemt in de bredere context van performance. De opleiding heeft vijf specialisaties en is ingebed in de HOME OF PERFORMANCE PRACTICES in Arnhem, en bestaat uit een gemeenschap van diverse denkers: mensen die buiten de kaders van hun eigen discipline treden en performance-making inzetten als strategie voor het bevorderen van rechtvaardige samenlevingen. In het kort: * Een thuisbasis voor performance-making en kritisch denken, gericht op het maken van intersectionele, onconventionele en speculatieve toekomstperspectieven voor zowel de uitvoerende kunsten en artistiek onderzoek * Specialiseer je in Choreografie, Theater Practices, Performance Art, De-disciplined Body of Digitale Performances * Interdisciplinair en flexibel programma: je stelt je eigen onderzoeksprogramma samen door te kiezen uit een breed aanbod van keuzevakken * Vier intensieve periodes van drie tot vijf weken op locatie per jaar * Nauw overleg met een team van ervaren docenten en inspirerende gastdocenten uit het internationale werkveld van de uitvoerende kunsten * Ontwikkel een portfolio van kritische, discipline-overstijgende en onderzoekende performances Voor meer informatie ga naar https://www.artez.nl/opleidingen/performance-practices-master-arnhem

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Performance Practices
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7.5 7.5 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.5 7.5 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.1 7.1 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.8 7.8 0
Totaalscore
6.2    
Toon meer

Adres:
Onderlangs 9
6812 CE Arnhem