Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Windesheim
Voor deze opleiding is een vastgesteld aantal plaatsen (een numerus fixus) beschikbaar en vindt een selectieprocedure plaats. Lees meer over numerus fixus.

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Wil je (nog) meer leren over de rol van bewegen in de gezondheidszorg en daaraan gerelateerde werkvelden op hbo-niveau? Na het afronden van deze deeltijdopleiding ben jij straks dé hbo-professional die aan de slag kan met 'bewegen' in de gezondheids- en welzijnsector. Je leert én je ervaart hoe je lichaamsgevoel en bewegen kunt inzetten bij cliënten met psychosociale en met psychische klachten en zet samen met docenten en deelnemers al jullie kennis letterlijk in ‘beweging’. Je leert hoe je bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte werkvormen inzet om mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking te helpen. Je oefent met het aanbieden ervan aan specifieke doelgroepen en verdiept je bijvoorbeeld in de vraag hoe mensen met psychosociale problemen, een verslaving of een angststoornis baat kunnen hebben bij een behandeling. Je verbreedt je kennis en je geeft vorm aan je vakmanschap, zodat je cliënten straks (nog) beter kunt helpen met hun specifieke hulpvraag.

Toelatingseisen

Voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt voor wat betreft de ontwikkeling van de vereiste praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteiten. Het onderzoek omvat tevens een positieve medische keuring door een arts.

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 54

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.8 8.8 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.1 8.1 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.9 7.9 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8 8 0
Totaalscore
7.6    
Toon meer

Adres:
Campus 2
8017 CA Zwolle