Theologie & Religiewetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen leidt je in drie jaar (zes jaar in deeltijd) op tot een academisch geschoolde theoloog die is toegerust tot het ambt van predikant. Als je de hele masteropleiding hebt afgerond, dan kun je je aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland of de Remonstrantse Broederschap. Je verdiept en verbreedt je theologische kennis. Je leert hoe je theologie, geloof en kerkelijke praktijk op een academische wijze benadert en hoe je verworven kennis weer toepast in de praktijk. En je krijgt de ruimte voor je eigen academische en theologische vorming. Houd jij van verdiepend contact met mensen? Ben je gemotiveerd om geestelijke leiding te geven binnen een kerkelijke gemeente? Werk je graag samen met anderen binnen en buiten de kerk? Dan is de masteropleiding Theologie and Religiewetenschappen iets voor jou. Binnen de driejarige master worden de volgende vier verschillende predikantsprofielen aangeboden. Elk profiel heeft eigen vakken, aangeboden door docenten van de bijbehorende seminaries. * Unie van Baptistengemeenten * Hersteld Hervormde Kerk * Doopsgezinde Broederschap * Remonstrants Broederschap

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Theologie & Religiewetenschappen
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.4 8.4 0
Totaalscore
0    
Toon meer

Adres:
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam