Theologie

Radboud Universiteit

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De opleiding Theologie in Nijmegen combineert kennis van heilige teksten en de praktijken van de christelijke traditie met aandacht voor actuele thema's als rechtvaardigheid, identiteit en zingeving. Welke betekenis heeft het christelijk geloof anno nu? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je enerzijds kennis hebben van het christendom, anderzijds is diepgaand inzicht in de samenleving van groot belang. De opleiding Theologie in Nijmegen combineert kennis van heilige teksten, historische sleutelfiguren en de praktijken van de christelijke traditie met aandacht voor actuele thema's als rechtvaardigheid, duurzaamheid, wereldvrede, identiteit en zingeving. In welke mate leveren hedendaagse maatschappelijke debatten nieuwe inzichten op met betrekking tot de christelijke boodschap? En in Tijdens de opleiding Theologie staat de verhouding tussen geloof en samenleving centraal. Om de bijbel goed te kunnen begrijpen leer je Grieks en Hebreeuws. Je verdiept je in de geschiedenis, ontwikkelingen en achtergronden van kerk en theologie. Je krijgt inzicht in de christelijke dogmatiek, ethiek, spiritualiteit en de pastorale zorg. Daarnaast staan hedendaagse vragen rond zingeving, lijden, dood, rechtvaardigheid, vrede, menslievendheid en respect voor al wat leeft centraal.

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 45

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Theologie
Landelijke gemiddelde Verschil
Totaalscore
0    
Toon meer

Adres:
Comeniuslaan 4
6525 HP Nijmegen

Deze instellingen hebben ook een open dag

Protestantse Theologische Universiteit - Amsterdam

Mastervoorlichtingsdagen2
Locatie:
Tijd: -