Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dit soort 'grote vragen' staan aan de basis van de Nijmeegse Theologieopleiding. De christelijke traditie, die in deze studie centraal staat, biedt een enorme rijkdom aan bronnen en inspiratie om op diepgaande, academische wijze over deze en andere belangrijke vraagstukken na te denken. Je brengt christelijke bronteksten, taal, eeuwenlange traditie en spiritualiteit samen bij het nadenken over complexe hedendaagse kwesties. Je verdiept je in verschillende disciplines zoals ethiek, geschiedenis en sociologie en je verrijkt je eigen perspectief met andere gezichtspunten - van behoudend tot liberaal en van monastiek tot seculier. Je ontwikkelt diverse academische vaardigheden, waaronder analytisch denken, kritische lees- en schrijfvaardigheid en empirische onderzoeksmethoden. Je verdiept je gedurende de opleiding in verschillende disciplines (zoals ethiek, geschiedenis en sociologie) en verrijkt je eigen perspectief met andere gezichtspunten. Op deze manier leer je christelijke ideeën uit heden en verleden beter te begrijpen en toe te passen, zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van de samenleving.

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 24
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 44

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Theologie
Landelijke gemiddelde Verschil
Totaalscore
0    
Toon meer

Adres:
Comeniuslaan 4
6525 HP Nijmegen

Deze instellingen hebben ook een open dag

Protestantse Theologische Universiteit - Amsterdam

Mastervoorlichtingsdagen2
Locatie:
Tijd: -