Lerarenopleiding 2e graad Bedrijfseconomie

De hbo bachelorstudie Leraar Bedrijfseconomie VO tweedegraads is een voorbereiding op het beroep leraar in het voortgezet onderwijs, de bve-sector of het beroeps- en volwassenenonderwijs. Je leert hoe je plant en organiseert, stof uitlegt, oefeningen voordoet en leerlingen stimuleert en corrigeert. De nadruk ligt daarbij op zelfstandig leren, waarbij de rol van de leraar steeds meer die van een begeleider dan van een leider is. Daarnaast houd je je bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit betekent dat je aandacht besteedt aan de onderwijskundige en de vakinhoudelijke kant van het beroep leraar bedrijfseconomie.
Gemiddeld scoort deze studie een 7.2

Niveau
hbo

Soort studie
bachelor

Sector
onderwijs en opvoeding

Prognose
goed

Conjuctuur gevoeligheid
erg laag

Uitwijkmogelijkheden sector
erg laag

NSEEnqueteJaar
2018

Statistiek over de studie Lerarenopleiding 2e graad Bedrijfseconomie

752
Aantal studenten
213
Aantal eerste jaars studenten vorm
269
Aantal eerste jaars studenten
39
Aantal eerste jaars studenten per vestiging gemiddeld
39.9%
752
studenten
totaal
60.1%