Sociologie

De universitaire bachelorstudie Sociologie is gericht op het onderzoek naar samenlevingen en gedrag van mensen daarin. De sociologie ziet de samenleving als een samenspel van overheden, de markt, bedrijven en instellingen (organisaties), en de zogenaamde primaire orde: de kleinschalige samenlevingsverbanden, zoals huishoudens en buurten. Het samenspel tussen deze entiteiten blijkt in de praktijk niet altijd even goed te verlopen. Je doet onderzoek naar de precieze aard, omvang en achtergronden van samenlevingsproblemen en probeert deze te analyseren en beschrijven. Voorbeelden van onderzoeksthema's zijn: de mate waarin samenlevingen cohesie vertonen of juist gewelddadig zijn, de ongelijkheden die zich manifesteren in een samenleving en de snelheid waarmee rationaliseringsprocessen als economische groei, wetenschappelijke vooruitgang en secularisering zich voordoen.
Gemiddeld scoort deze studie een 8.1

Niveau
wo

Soort studie
bachelor

Sector
gedrag en maatschappij

NSEEnqueteJaar
2018

Statistiek over de studie Sociologie

1,235
Aantal studenten
367
Aantal eerste jaars studenten vorm
369
Aantal eerste jaars studenten
53
Aantal eerste jaars studenten per vestiging gemiddeld
61.0%
1,235
studenten
totaal
39.0%