Aardwetenschappen

De universitaire bachelorstudie Aardwetenschappen combineert gegevens uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde om de aarde beter te begrijpen. Je onderzoekt het aardse systeem (het aardoppervlak en het binnenste van de aarde), zodat je inzicht krijgt in de wijze waarop processen op en in de aarde met elkaar samenhangen. Je bedenkt oplossingen voor actuele vraagstukken, denk bijvoorbeeld aan milieuproblemen, de stijging van de zeespiegel, het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, natuurrampen en de gevolgen van klimaatverandering.
Gemiddeld scoort deze studie een 8.7

Niveau
wo

Soort studie
bachelor

Sector
aarde en milieu

NSEEnqueteJaar
2019

Statistiek over de studie Aardwetenschappen

680
Aantal studenten
191
Aantal eerste jaars studenten vorm
191
Aantal eerste jaars studenten
97
Aantal eerste jaars studenten per vestiging gemiddeld
41.9%
680
studenten
totaal
58.1%