Advanced Studies in International Civil and Commercial Law

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Advanced Studies in International Civil and Commercial Law. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Advanced Studies in International Civil and Commercial Law kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De postinitiële masterstudie (wo) Advanced Studies in International Civil and Commercial Law is gericht op het vergelijken van internationaal civiel en commercieel recht in zowel theorie als praktijk. In het bijzonder wordt ingegaan op de verschillen tussen common law en civiel recht en tussen verschillende nationale rechtssystemen. Internationaal civiel en commercieel recht is een complexe aangelegenheid doordat allerlei wetten op verschillende niveaus naast elkaar bestaan en met elkaar interacteren. Binnen de studie leer je om grip te krijgen op deze gecompliceerde werkelijkheid en worden je handvaten aangereikt om je kennis in de praktijk te kunnen inzetten.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
7.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.4
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.9
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | Recht en Bestuur | Leiden

Advanced Studies in International Civil and Commercial Law

Universiteit Leiden, Leiden

Wo | Master | Deeltijd | Recht en Bestuur | Leiden

Advanced Studies in International Civil and Commercial Law

Universiteit Leiden, Leiden