Dans

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Dans. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Dans kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector

De opleiding is gericht op de vorming van creatieve en professionele dansers voor hedendaagse, moderne en theaterdans. Binnen het opleidingsprogramma wordt gestreefd naar de optimale ontwikkeling van het individueel talent en de artistieke persoonlijkheid ter voorbereiding op een professionele carrière als danser, choreograaf en pedagoog, dit met het huidige internationale sociaal-culturele referentiekader als achtergrond.

Het programma is over de 3 jaren heen op dezelfde pijlers gebouwd:

    Danstechnieken: klassieke, moderne en hedendaagse dans, actuele dansstijlen. Daarnaast zijn improvisatie en compositie, en de Pilates trainingsmethode (voor lichaam en geest) opgenomen binnen deze pijler. Projectmatig komen aanvullend ook andere dansvormen aan bod. Artistieke toepassing: ontwikkeling kracht, lenigheid, ruimtelijk bewustzijn via choreografie en een component drama Danstheoretische en culturele vorming: cultuur-, kunst- en dansgeschiedenis, anatomische bewegingsanalyse, dansanalyse, dans in socio-culturele context, algemene muziekleer.

    Naast deze verplichte opleidingsonderdelen wordt een gevarieerd programma van masterclasses en workshops aangeboden. Hiervoor zal van de student soms aanwezigheid verwacht worden tijdens avonduren, weekends en vakantieperiodes.

    In het 2de en 3de jaar is er een keuzepakket (repertoire, choreografische analyse en eigen choreografisch werk, actuele dansstijlen, drama, percussie). In het 3de jaar wordt beroepservaring opgedaan door een stage in een professionele dans-, theater- of musicalproductie. Na de opleiding wordt van de dansers verwacht dat ze een sterke persoonlijkheid met artistiek gevoel hebben ontwikkeld, naast een brede culturele en theoretische achtergrond en professionele kennis.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Antwerpen

Dans

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus deSingel, Antwerpen