Ergotherapie

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Ergotherapie. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Ergotherapie kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector

Ergotherapie is een opleiding die de zorg om de medemens centraal stelt. Ziekte of een handicap maken dagelijkse handelingen soms moeilijk tot bijna onmogelijk en de ergotherapeut helpt mensen om opnieuw zo zelfstandig mogelijk alle dagelijkse activiteiten uit te voeren. Of het nu gaat om wonen, leren, werken, spelen of genieten van de vrije tijd, het werkveld van de ergotherapeut is ruim.

Het opleidingsprogramma bestaat uit een wetenschappelijk-theoretische basis, waarin vooral biomedische en humane vakken zitten (anatomie, pathologie, psychologie, recht, …) en een uitgebreid pakket specifiek ergotherapeutische vakken opgebouwd rond de 4 doelgroepen: geriatrie, psychiatrie, fysieke revalidatie en ontwikkelingsstoornissen. De uiteindelijke toepassing gebeurt in de praktijkvakken, projecten of stages, waarbij de student een gerichte probleeminventarisatie leert uitvoeren en een (be)handelingsplan leert opstellen en uitvoeren. In de opleiding wordt er tevens veel aandacht besteed aan creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden. In het 1ste jaar ligt de klemtoon vooral op de ontwikkeling en het functioneren van de gezonde mens. In het 2de jaar verschuift de aandacht naar de zieke, gehandicapte en disfunctionerende mens. In het 3de jaar ligt het accent hoofdzakelijk op het professioneel handelen als therapeut. Stages zijn een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding.

Voor wie?

Om te starten is er geen specifieke voorkennis vereist. Zorgzaam kunnen omgaan met mensen is zeker een troef, maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Gezondheid | Antwerpen

Ergotherapie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Spoort Noord - Noorderplaats, Antwerpen