Europese Talen en Culturen

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Europese Talen en Culturen. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Europese Talen en Culturen kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De universitaire bachelorstudie Europese Talen en Culturen is gericht op het leren kennen van een taal en cultuur en relaties leggen tussen die taal, cultuur en bredere Europese taalkundige, literaire, historische, maatschappelijke en politieke fenomenen. In de studie is aandacht voor (her)leren van een moderne taal en je bekijkt deze taal ook vanuit het perspectief van andere talen en culturen in Europa. Er is ruimte voor een verdieping in de Europese geschiedenis, literatuur en politiek.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
7.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.8
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.3
Aantal eerstejaars studenten
154
Eerstejaars vrouw (%)
69.5 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2021

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | Taal en Communicatie | Groningen

Europese Talen en Culturen

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen