Fysica

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Fysica. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Fysica kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector

Tijdens de masterstudies zal de student(e) zich verder ontplooien tot een zelfstandige, kritische wetenschapper. Masters in de fysica hebben voldoende onderzoeksvaardigheden ontwikkeld en kennis opgedaan om als wetenschapper te functioneren in een beroep naar keuze of om op een competitief niveau in nationale en internationale doctoraats-programma's te stappen.

Tijdens hun masteropleiding specialiseren de studenten zich in een deelgebied van de fysica. Aan bijvoorbeeld de KU Leuven worden vier specialisaties aangeboden: Theoretische fysica, Fysica op femtometerschaal: kernfysica, Fysica van de zachte materie en Vaste-stoffysica op nanometerschaal. Het eigen onderzoek van de student(e) is een belangrijk onderdeel van het mastercurriculum dat resulteert in de masterthesis. Daartoe worden de studenten vanaf het derde semester opgenomen in één van de onderzoeksgroepen van het departement, waar ze meewerken aan het lopende onderzoek.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Leuven

Fysica

KU Leuven, Leuven