Kleuteronderwijs

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Kleuteronderwijs. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Kleuteronderwijs kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector

De opleiding is een combinatie van theoretische cursussen en stages. Doorheen de opleiding is er een nauwe band tussen beide componenten, in die zin dat de theorie zo veel mogelijk wordt opgebouwd vanuit en geïllustreerd met concrete ervaringen uit de stages. Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op eenzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties die elke leerkracht moet bezitten.

Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, Nederlandse taalvaardigheid, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren). Hier vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT. Daarnaast is er een gedeelte specifiek toegespitst op de leergebieden uit het kleuteronderwijs, namelijk taal, muzische vorming (beeld, muziek, drama en beweging), lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie en wiskundige initiatie. In het totale opleidingspakket is stage zeer belangrijk en omvat ze 45 studiepunten.

De hogescholen organiseren deze stage als een zogenaamde preservice training waarin je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.

Deze praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd met het vorderen van de opleiding. In het 1ste jaar begin je met een observatiestage om dan al snel beginnend te participeren aan het klasgebeuren om je zo verder te initiëren in de rol van kleuteronderwijzer. Aan het einde van het 1ste jaar zal je enkele dagen themagericht met een klasje werken. Er zullen ook geregeld demonstraties worden gegeven door ervaren leerkrachten. De bedoeling is ook dat tijdens de stage de leraar in spé kennismaakt met een waaier aan onderwijscontexten. Doorheen de opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige kleuteronderwijzer, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid, de communicatieve vaardigheden, het werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn.

Voor wie?

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Je wil wel leraar worden natuurlijk.

Je werkt graag met kleuters en je wilt deze doelgericht begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Je bent creatief, spontaan, sociaal, enthousiast en taalvaardig.

Je hebt organisatietalent en durft leiding nemen.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Onderwijs en Opvoeding | Antwerpen

Kleuteronderwijs

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Spoort Noord - Noorderplaats, Antwerpen