Koreastudies

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Koreastudies. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Koreastudies kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De universitaire bachelorstudie Talen en Culturen van Korea is gericht op de taal, geschiedenis en samenleving van het historische en moderne Korea. Korea is lang overschaduwd geweest door de grote mogendheden Japan en China. Noord-Korea en Zuid-Korea tellen samen 65 miljoen inwoners. Sinds 1955 is Zuid-Korea een belangrijk industrieland waarmee Nederland intensieve handelscontacten onderhoudt. Verwacht wordt dat in ons land de vraag naar mensen met kennis van de Koreaanse taal en samenleving zal groeien. Uit Noord-Korea dringt maar weinig informatie tot ons door. Toch is kennis van de situatie in dat land van groot belang voor een goed begrip van de internationale verhoudingen en spanningen in Oost-Azië.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
7.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.2
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
4.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7
Aantal eerstejaars studenten
66
Eerstejaars vrouw (%)
84.8 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | Taal en Communicatie | Leiden

Koreastudies

Universiteit Leiden, Leiden