Management & beleid van gezondheidszorg

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Management & beleid van gezondheidszorg. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Management & beleid van gezondheidszorg kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector

De Master in Management en het Beleid van de Gezondheidszorg is een stevige voorbereiding op leidinggevende, beleids- en onderzoeksfuncties in de gezondheidszorg. De opleiding is wetenschappelijk georiënteerd, maar tegelijk zeer toepassingsgericht. Ze is interessant voor mensen die een beleids-, leidinggevende of onderzoeksfunctie ambiëren.

De masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg wil studenten de nodige kennis, inzichten en vaardigheden aanleren, zodat ze in staat zijn kritisch en zelfstandig te functioneren in de wereld van de gezondheidszorg.

De opleiding stelt je in staat maatschappelijke verschijnselen met betrekking tot gezondheid en gezondheidszorg waar te nemen, te analyseren en te interpreteren.

Op basis van wetenschappelijke analyses zul je praktijk- en beleidsrelevante conclusies leren formuleren en op een zinvolle manier leren communiceren en rapporteren. Het programma omvat naast een belangrijke wetenschappelijke pijler ook toepassingsgerichte onderdelen met het oog op beleidsvoering en management.

Troeven
De opleiding in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg heeft belangrijke troeven:  

  • De lessen worden uitsluitend ‘s avonds gegeven. De meeste studenten die een opleiding in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aanvatten, staan immers in het beroepsleven. 
  • Veel colleges en alle oefeningen vinden plaats in kleine groepen, wat een intensieve begeleiding mogelijk maakt. De lage drempel tussen docent en student draagt ertoe bij dat eventuele moeilijkheden makkelijk kunnen worden gedetecteerd en geremedieerd. De opleiding hecht veel belang aan de inspraak van studenten. 
  • Zowel de inhoud van de verschillende opleidingsonderdelen als de gebruikte onderwijsvormen worden voortdurend aan maatschappelijke veranderingen aangepast. De opleiding blijft dus zowel qua vorm als qua inhoud zeer actueel. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van competenties die levenslang leren vergemakkelijken.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Leuven

Management & beleid van gezondheidszorg

KU Leuven, Leuven