Management, Society and Technology

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Management, Society and Technology. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Management, Society and Technology kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De universitaire bachelorstudie Management, Society and Technology is gericht op het bestuderen van verschillende bestuursniveaus binnen Europa en het leren relateren van Europees beleid aan de lokale en globale realiteit. De studie kent een multidisciplinaire benadering: de gebieden economie, politiek, sociologie en rechten worden met elkaar in verband gebracht. Vanuit dit perspectief bespreek je actuele Europese onderwerpen en ontwikkelt zo een heldere visie op Europa en de complexe interactie van de Europese Unie met individuele landen en de wereld als geheel.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
7.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.2
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
6.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.7
Aantal eerstejaars studenten
88
Eerstejaars vrouw (%)
58 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | Recht en Bestuur | Enschede

Management, Society and Technology

Universiteit Twente, Enschede