Muziektherapie

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Muziektherapie. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Muziektherapie kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De hbo bachelorstudie Muziektherapie is gericht op het opleiden tot muziektherapeut. Een muziektherapeut is een musicus die zijn muzikale vaardigheden op systematische, therapeutische en doelgerichte wijze toepast bij het behandelen van kinderen en volwassenen. Het kan gaan om mensen met psychische problemen of met een verstandelijke of motorische beperking. De muziektherapeut gebruikt muziek als belangrijkste middel voor verandering, stabilisatie, acceptatie of ontwikkeling. Muziektherapeuten werken binnen de geestelijke gezondheidszorg, welzijn, justitiële inrichtingen, instellingen voor mensen met beperkingen, in het (speciaal) onderwijs en als zelfstandig gevestigd beroepsbeoefenaar. Tijdens deze vierjarige studie krijg je een brede muzikale studie op zanggebied en diverse instrumenten. De therapeutische basis verwerft zich in vakken als methodiek, muziekpsychologie, zelfervaring en gezondheidsleer.

Toelatingseisen

Technische en fysieke vaardigheid t.a.v. het musiceren die blijkt uit: vocale vaardigheid eigen hoofdinstrument of instrumentale vaardigheid eigen hoofdinstrument; basale vaardigheid op een akkoordinstrument; a prima vista spel of zang; gehoor en vaardigheid in solfège; het kunnen spelen van toonladders op het hoofdinstrument met verschillende articulaties; het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire; improviseren op instrumenten, het eigen hoofdinstrument of stem met als werkvormen: een buitenmuzikaal gegeven of een ‘muzikaal gesprek’; criteria vocaal musiceren: stemmiddelen, intonatie, ritmiek, adembeheersing, presentatie, talenkennis en de dispositie om de vocale vaardigheden verder te ontwikkelen; criteria instrumentaal spel: houding, adembeheersing, toonvorming, embouchure, intonatie, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en de dispositie om de instrumentale vaardigheden verder te ontwikkelen. Artistieke aanleg die blijkt uit: repertoire interpretatie; expressiviteit in zang en instrumentaal spel; toonvorming, dynamiek en timing.

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
8.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.4
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
8.7
Aantal eerstejaars studenten
18
Eerstejaars vrouw (%)
100 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Gedrag en Maatschappij | Enschede

Muziektherapie

ArtEZ University of the Arts, Enschede