Notarieel Recht

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Notarieel Recht. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Notarieel Recht kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De universitaire bachelorstudie Notarieel Recht is gericht op de uitoefening van het notarisambt. Je besteedt aandacht aan bijvoorbeeld familierecht, relatievermogensrecht, erfrecht, onroerend goedrecht (verkoop en levering van huizen), vennootschapsrecht (alles wat te maken heeft met de oprichting van verenigingen, stichtingen, bv 's en nv 's) en belastingrecht. Je verdiept je vooral in de fiscale gevolgen van erfopvolging en overdracht van onroerend goed.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.3 9.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.5 8.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7.9 7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.1 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.9 -
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.2 8.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.3 6.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7 -
Aantal eerstejaars studenten
303 18
Eerstejaars vrouw (%)
68.6 % 83.3 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | Recht en Bestuur | Amsterdam

Notarieel Recht

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

Wo | Bachelor | Voltijd | Recht en Bestuur | Nijmegen

Notarieel Recht

Radboud Universiteit, Nijmegen

Wo | Bachelor | Voltijd | Recht en Bestuur | Leiden

Notarieel Recht

Universiteit Leiden, Leiden

Wo | Bachelor | Deeltijd | Recht en Bestuur | Nijmegen

Notarieel Recht

Radboud Universiteit, Nijmegen

Wo | Bachelor | Deeltijd | Recht en Bestuur | Leiden

Notarieel Recht

Universiteit Leiden, Leiden