Pedagogische wetenschappen

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Pedagogische wetenschappen. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Pedagogische wetenschappen kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector

Deze masteropleiding gaat over de opvoeding, vorming en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je bestudeert vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Je houdt je ander andere bezig met opvoedingsproblemen, onderwijssituaties, ontwikkelingsprocessen en -kansen. Al deze vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd: niet alleen vanuit het kind en vanuit de opvoeders maar ook vanuit instellingen of overheden. Je besteedt daarbij ook veel aandacht aan de rol van opvoeders in de overdracht van waarden en normen. Afhankelijk van je specialisatie richt je je op opvoedingssituaties, op onderwijssituaties of op toepassingen van inzichten op het terrein van signalering, diagnostisch onderzoek, behandeling, begeleiding en adviesgesprekken.

De belangrijkste onderdelen van de masteropleiding zijn stage en these. Bij deze onderdelen word je geacht grotendeels zelfstandig aan het werk te zijn, natuurlijk wel aan de hand van aanwijzingen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Leuven

Pedagogische wetenschappen

KU Leuven, Leuven