Recht en Arbeid

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Recht en Arbeid. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Recht en Arbeid kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De universitaire masterstudie Recht en Arbeid is een voortzetting en verdieping van een bachelorstudie. De studie is gericht op de regelingen en voorzieningen ten aanzien van arbeid en ziekte. Aan de orde komen onder andere methoden ter bevordering van preventie en reïntegratie en rechten en plichten van werkgevers en werknemers. De onderwerpen worden vanuit (inter)nationaal perspectief, maar ook vanuit een gezondheidswetenschappelijke invalshoek benaderd. Je kunt dan aan het werk bij onder andere de overheid, in de individuele hulpverlening of in juridische beroepen, zoals de advocatuur of de rechterlijke macht.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
9.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.6
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
8.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.1
Aantal eerstejaars studenten
42
Eerstejaars vrouw (%)
66.7 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Opleiding in beeld

Wo | Master | Voltijd | Recht en Bestuur | Maastricht

Recht en Arbeid

Maastricht University, Maastricht