Systems Biology

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Systems Biology. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Systems Biology kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De universitaire masterstudie Systems Biology gebruikt kennis uit zowel de life sciences (biologie en geneeskunde) als de wiskunde als hoekstenen. Het programma richt zich op het verwerven van kennis, inzicht en praktische vaardigheden die nodig zijn voor het ontrafelen van de complexiteit van biologische systemen binnen de life sciences. Deze systemen kunnen divers zijn, variërend van (sub) cellulaire routes, netwerken of structuren tot grote populaties en eco-omgevingen. Aangezien wiskundige modellering en analyse cruciale instrumenten zijn voor het bestuderen van complexe systemen, zullen de studenten leren wiskundige modellen van biologische systemen te maken, gebruik te maken van bestaande wiskundige methodes en software tools om deze modellen te analyseren, en nieuwe methodes en software te ontwikkelen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.3
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
8.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.8
Aantal eerstejaars studenten
21
Eerstejaars vrouw (%)
47.6 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Opleiding in beeld

Wo | Master | Voltijd | Aarde en Milieu | Maastricht

Systems Biology

Maastricht University, Maastricht