Toegepaste Gerontologie

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Toegepaste Gerontologie. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Toegepaste Gerontologie kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De hbo bachelorstudie Toegepaste Gerontologie is gericht op vraagstukken rondom ouderen. De studie is breed opgezet. Belangrijke thema's zijn wonen, zorg, mobiliteit en arbeidsloopbaan met als doel om het kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Je leert vaardigheden als presenteren, adviseren, coachen, voorlichten en onderzoek verrichten. Na de studie kun je terecht als adviseur bij de afdeling P&O binnen bedrijven, binnen de zorgsector, als marketingadviseur of bij gemeenten.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
7.4 7.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.4 7.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8 7.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.4 6.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.3 7.4
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
6.7 7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
7.2 7.2
Aantal eerstejaars studenten
38 9
Eerstejaars vrouw (%)
65.8 % 100 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2021

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Gedrag en Maatschappij | Eindhoven

Toegepaste Gerontologie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Hbo | Bachelor | Deeltijd | Gedrag en Maatschappij | Eindhoven

Toegepaste Gerontologie

Fontys Hogescholen, Eindhoven