Biowetenschappen

Niveau
Graad
Sector

Deze opleiding vormt een academisch gerichte bachelor in toegepaste Biowetenschappen. Vanuit een brede kennis van wetenschap en (bio)techniek verwerft de bachelor beroepsspecifieke en academische competenties. Hij lost biotechnische problemen op, beheerst bioprocessen en -installaties, ondersteunt technisch aankoop- en verkoopsdiensten of ontwerpt nieuwe producten en processen; dit alles uiteraard binnen het domein van de toegepaste biowetenschappen, met name land- en tuinbouw, natuur en milieu, voedingsindustrie. Uitstroom naar het bedrijfsleven is voor de bachelor mogelijk.

In de derde bachelorfase kies je een van de vijf opties:

  • Animal life
  • Landbouwkunde
  • Natuur en milieu
  • Tuinbouwkunde
  • Voedingsindustrie


De opleiding is vooral een degelijke voorbereiding op verwante mastersopleidingen die het gekozen vakgebied verbreden en verdiepen en die de academische bachelorcompetenties verder uitdiepen. De master voert de beroepstitel Industrieel Ingenieur.

Dit is een van de minst gekende opleidingen in Vlaanderen, met een chronisch tekort aan afgestudeerden.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Geel

Biowetenschappen

Technologiecampus Geel, Geel