Communicatiewetenschap

Niveau
Graad
Sector

De universitaire Bachelor Communicatiewetenschap houdt zich bezig met het onderzoeken en ontwerpen van communicatieprocessen en -middelen. De communicatiewetenschap verdiept zich in de psychologische, organisatorische en creatieve facetten van het overbrengen van informatie.

De opleiding is met name gericht op de massacommunicatie. Mensen ontvangen hun informatie meestal via media die voor iedereen toegankelijk zijn: kranten, televisie, radio, tijdschriften, films en bladen. Andere communicatiemiddelen waar je wellicht niet meteen aan zou denken, zijn onder meer mode, popmuziek, prikborden en affiches.
Hoe de massacommunicatie op een doeltreffende manier wordt ingezet, is een onderdeel van de communicatiewetenschap. Ook wordt onderzocht hoe communicatie - op allerlei niveaus - zich afspeelt en aan welke regels communicatie gebonden is. Een derde aspect vormt de communicatie tussen bedrijven onderling en instanties. Hiermee krijg je te maken door bijvoorbeeld het vak public relations.

Communicatiewetenschap is een brede en praktische studie, gericht op het bedrijfsleven en overheidsorganisaties, maar ook op de wetenschap zelf. De studie is met name gericht op het bewust bedenken en plannen van communicatie, vanuit een solide theoretische basis en gedegen onderzoek.

Vakken Communicatiewetenschap

-Inleiding in de communicatiewetenschap
-Media & communicatie
-Massacommunicatie
-Medialeer
-Cultuur
-Marketingcommunicatie
-Mediabeleid
-Public relations
-Communicatiekundig ontwerpen
-Methoden & technieken

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Kortrijk

Communicatiewetenschap

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk