Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn

Niveau
Graad
Sector
De tweejarige Hbo masterstudie Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn stelt u in staat om een voortrekkersrol te nemen als ontwerper en regisseur van vernieuwingsprocessen. Met uw knowhow vanuit de praktijk bent u de verbinder en vertaler tussen alle partijen die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen. U leert kritisch kijken naar ontwikkelingen in uw eigen praktijk en welke mogelijkheden technologie biedt. U leert wat er komt kijken bij het multidisciplinair werken aan innovatieve toepassingen en rekening te houden met de organisatorische en sociale context waarin (technologische) vernieuwing een plaats moet krijgen. De praktijk staat centraal tijdens deze master. De studie richt zich vooral op vernieuwing in de praktijk.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze studie?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.8 8.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
- 7.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
6.9 8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.6 8.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
- 7.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.1 7.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
- -
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.5 7.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
9.1 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
- -
Aantal eerstejaars studenten
7 9
Eerstejaars vrouw (%)
100 % 66.7 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Master | Voltijd | Gezondheid | Leeuwarden

Health Innovation

NHL Stenden, Leeuwarden

Hbo | Master | Deeltijd | Gezondheid | Leeuwarden

Health Innovation

NHL Stenden, Leeuwarden

Open dagen bij deze studie

NHL Stenden - Leeuwarden

jun
4
2024
Open Dag Leeuwarden
Locatie:
Tijd: 16:00 - 20:00