Theologie

Niveau
Graad
Sector
De universitaire masterstudie Theologie (kerkelijke studie) is een voortzetting en verdieping van een bachelorstudie. De studie is gericht op het kerkelijk ambt van predikant. Je bestudeert de levensbeschouwing en geloofsvoorstelling van mensen door de eeuwen heen. Daarvoor verdiep je je onder meer in bijbelwetenschap, geloofsleer, ethiek en spiritualiteit.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze studie?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.9 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.6 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9 9.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.5 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.5 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
- -
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.9 8.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
8.6 -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.8 -
Aantal eerstejaars studenten
21 11
Eerstejaars vrouw (%)
28.6 % 36.4 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2023

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | Kunst en Cultuur | Utrecht

Theologie

Theologische Universiteit Utrecht, Utrecht

Wo | Master | Voltijd | Kunst en Cultuur | Tilburg

Theologie

Tilburg University, Tilburg

Wo | Master | Voltijd | Kunst en Cultuur | Nijmegen

Theologie

Radboud Universiteit, Nijmegen

Wo | Master | Voltijd | Kunst en Cultuur | Apeldoorn

Theologie

Theologische Universiteit Apeldoorn, Apeldoorn

Wo | Master | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Nijmegen

Theologie

Radboud Universiteit, Nijmegen

Wo | Master | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Tilburg

Theologie

Tilburg University, Tilburg

Wo | Master | Voltijd | Kunst en Cultuur | Utrecht

Theologie

Tilburg University, Utrecht

Wo | Master | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Utrecht

Theologie

Tilburg University, Utrecht

Wo | Master | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Utrecht

Theologie

Theologische Universiteit Utrecht, Utrecht