Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De deeltijdopleiding Elektrotechniek van Fontys Hogeschool Engineering leidt u in vier jaar op voor leidinggevende functies op het gebied van Elektrotechniek. Aan samenwerken en het overdragen van kennis aan projectmedewerkers schenken wij speciale aandacht. Hoewel tijdens de opleiding verschillende vakdisciplines gecombineerd worden aangeboden (denk aan analoog en digitaal ontwerpen, automatiseringssystemen, telematica, energieomzetting, etc.) ligt de nadruk op het ontwerpen van toepassingen. Op deze wijze kunnen op een efficiënte manier eindproducten worden ontworpen en opgeleverd. De 4-jarige deeltijdopleiding Elektrotechniek is gericht op mensen die werken in het vakgebied elektrotechniek en leidt op tot een breed beroepenveld. Kennis van programmeren, digitale en analoge technieken vormen samen met bedrijfskundige aspecten het gebied waarin u na de studie uw werkzaamheden kunt verrichten. Wanneer u de opleiding met succes afrondt, bent u Bachelor of Engineering. Naast de internationale titel BE (Bachelor of Engineering) mag u ook de Nederlandse titel ing.(Ingenieur) voeren.

Toelatingseisen

C&M
Niet toelaatbaar
E&M
Niet toelaatbaar
N&G
met Natuurkunde of Natuur, leven en technologie
N&T
Volledig toelaatbaar
C&M
Niet toelaatbaar
E&M
met Natuurkunde
N&G
met Natuurkunde of Natuur, leven en technologie
N&T
Volledig toelaatbaar

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 45

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Elektrotechniek
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8 7.9 0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.8 7.5 0.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.4 7.2 0.2
Totaalscore
6.8    
Toon meer

Adres:
Rachelsmolen 1
5612 MA Eindhoven