Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Als HR-professional ben je verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de gewenste personeelsbezetting van de organisatie. Wij vinden een goede HRM’er iemand die hierbij rekening houdt met de bedrijfsresultaten én de motieven van werknemers, zoals het hebben van een aantrekkelijke functie en een fijne werkgever. Maar denk ook aan actuele ontwikkelingen zoals het bieden van passende oplossingen om het digitaal thuiswerken voor werknemers te optimaliseren. De opleiding HRM bereidt je voor op een functie als HR-adviseur of HR-businesspartner. Je leert alle voorkomende werkzaamheden beheersen, maar je kunt ook over de gewenste uitvoering hiervan adviseren. Denk hierbij aan zeer uiteenlopende activiteiten als het (strategisch) werven en aannemen van personeel, het organiseren van scholingsactiviteiten, het inrichten van en ondersteunen bij de gewenste samenwerking binnen de organisatie, het vitaal houden van het personeel, het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en het opzetten van een performancesysteem. Bij veel van deze activiteiten zul je als HR-professional te maken krijgen met verschillende belangen waarbij een stevige eigen visie van je wordt verwacht. Daarnaast leer je tijdens de opleiding om een kritisch onderzoekende houding te ontwikkelen waarbij ruimte is voor sociaal-psychologische en ethische afwegingen.

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 48

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Human Resource Management
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.1 8.2 -0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.3 7.5 -0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.9 7.7 0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.2 7.5 -0.3
Totaalscore
7.3    
Toon meer

Adres:
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam