Leraar Algemene Economie

Hogeschool van Amsterdam

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De eindkwalificaties van de opleiding zijn gestructureerd volgens drie beroepsrollen voor leraar in het vo. De rollen overlappen elkaar in de praktijk voortdurend. expert in je schoolvak gevorderd didacticus, pedagoog en coach onderzoekende professional Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: Economie, de vakcomponent (beroepsrol 1); Vakdidactiek (beroepsrol 2); Beroepsgerichte onderzoekslijn (beroepsrol 3); Praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding (beroepsrol 1-3). Je volgt vakken op het gebied van Macro-Economie, Micro-Economie, Europa, Globalisering en Ontwikkelingssamenwerking, Intern Financieel Beleid en Verzorgingsstaat. Je leert academische vaardigheden tijdens het verrichten van literatuuronderzoek, bij het schrijven van papers en het analyseren van complexe vraagstukken. De onderzoeksmodules die verspreid over de studiejaren worden aangeboden zijn: Onderzoeksvaardigheden, het Onderzoeksplan en het Praktijkonderzoek. De vakdidactische opdrachten en onderzoeksopdrachten voer je uit in de school waar je werkzaam bent, zodat deze opdrachten bijdragen aan verbetering van de praktijk op jouw school. Zo ontwikkel je je professionaliteit binnen je eigen beroepspraktijk. Kijk voor een volledige en up-to date beschrijving van deze opleiding op:

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Leraar Algemene Economie
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.7 8.5 0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.4 8 -0.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
6.6 7.5 -0.9
Totaalscore
7.4    
Toon meer

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam