Leraar Wiskunde

Hogeschool van Amsterdam

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De eindkwalificaties van de opleiding zijn gestructureerd volgens drie beroepsrollen voor leraar in het vo. De rollen overlappen elkaar in de praktijk voortdurend. expert in je schoolvak; gevorderd didacticus, pedagoog en coach; onderzoekende professional. Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: Wiskunde, rol 1 (58 stp); Vakdidactiek, rol 2 (12 stp); Onderzoekslijn, rol 3 (20 stp); Praktijkdeel en studieloopbaanbegeleiding, rol 1-3. Bij Wiskunde raak je vertrouwd met de basisbegrippen en technieken van analyse, meetkunde, algebra en discrete wiskunde. Een belangrijk onderdeel van Vakdidactiek is het zelf leren ontwikkelen van lesmateriaal in wisselwerking met bestudeerde literatuur en de toepassing daarvan in de praktijk van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Bij de Onderzoekslijn leer je hoe je een vakdidactisch onderzoek opzet en uitvoert in je eigen onderwijspraktijk. Steeds wordt alles wat je leert verbonden met de praktijk door de verschillende opdrachten die je op school uitvoert. Activiteiten die tot rol 3 behoren zijn onder andere het mentoraat, het opzetten van vakoverstijgende projecten, het invoeren en/of toepassen van ICT en het bedenken en begeleiden van excursies. Kijk voor een volledige en up-to date beschrijving van deze opleiding op:

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Leraar Wiskunde
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.1 8.3 -0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.7 7.8 -0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
6.8 7.3 -0.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
6.9 7.4 -0.5
Totaalscore
7    
Toon meer

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam