Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn

Hogeschool van Amsterdam

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Deze opleiding heeft een flexibel studieprogramma, waarbij je de mogelijkheid hebt om de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en werkervaring. Deze opleiding rust op drie pijlers: werkplekleren; kennisbasis Gezondheidszorg en Welzijn; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn richt je je op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bezig met adolesentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Als je al leraar bent, kun je het werkplekleren combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen of bij een stageschool die je zelf regelt. De vakkennis die je opdoet is afgeleid van de landelijke kennisbasis Gezondheidszorg en Welzijn. Thema's die aan de orde komen zijn: Gezondheid en Ziekte en Werken in de sector Zorg en Welzijn. Praktische vaardigheden staan centraal in de onderwijseenheid Zorgen voor jezelf en zorg voor specifieke doelgroepen. Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. De afstudeerfase bestaat uit een LiO-stage en een praktijkonderzoek.

Toelatingseisen

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 48

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7 8.1 -1.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7 7.6 -0.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
6.9 7.9 -1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
6.9 7.3 -0.4
Totaalscore
6.7    
Toon meer

Adres:
Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam