Leraar Nederlands

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Leraar Nederlands. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Leraar Nederlands kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De hbo masterstudie Leraar Nederlands is een voortzetting en verdieping van een bachelorstudie. Je leert studenten begeleiden tijdens een zelfstandig leerproces en dat proces samen met de student te organiseren, te evalueren en bij te stellen. Ook leer je in samenwerking met collega's vorm en inhoud geven aan vakoverstijgende onderdelen. De onderwijskundige voorbereiding is gekoppeld aan het vak Nederlands.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd Duaal
Algemeen oordeel
8.3 7.9 7.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
9.3 8.4 8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.3 8.3 8.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.1 8.3 8.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.2 7.6 8.2
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.9 7.8 7.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
7.6 7.6 7.6
Aantal eerstejaars studenten
7 56 13
Eerstejaars vrouw (%)
85.7 % 80.4 % 61.5 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Master | Deeltijd | Onderwijs en Opvoeding | Amsterdam

Leraar Nederlands

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

Hbo | Master | Deeltijd | Onderwijs en Opvoeding | Utrecht

Leraar Nederlands

Hogeschool Utrecht, Utrecht

Hbo | Master | Deeltijd | Onderwijs en Opvoeding | Groningen

Leraar Nederlands

NHL Stenden, Groningen

Hbo | Master | Voltijd | Onderwijs en Opvoeding | Sittard

Leraar Nederlands

Fontys Hogescholen, Sittard

Hbo | Master | Voltijd | Onderwijs en Opvoeding | Tilburg

Leraar Nederlands

Fontys Hogescholen, Tilburg

Hbo | Master | Deeltijd | Onderwijs en Opvoeding | Tilburg

Leraar Nederlands

Fontys Hogescholen, Tilburg

Hbo | Master | Duaal | Onderwijs en Opvoeding | Nijmegen

Leraar Nederlands

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen, Nijmegen