Theologie

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Theologie. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Theologie kunt gaan studeren!

Over deze studie

Niveau
Graad
Sector
De universitaire bachelorstudie Theologie is gericht op de studie van de levensbeschouwing en geloofsvoorstelling van mensen door de eeuwen heen. Vanuit verschillende benaderingen bestudeer je het christelijke geloof, de religie die een grote invloed heeft uitgeoefend op de westerse cultuur. Behalve met theologische vakken als bijbelwetenschap, geloofsleer, ethiek en spiritualiteit, maak je kennis met filosofie, literatuurwetenschap, geschiedenis, sociale wetenschappen en godsdienstwetenschappen.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.7 8.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.6 8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.3 8.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.2 7.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.8 6.5
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
8 7.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.7 6.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.7 7.5
Aantal eerstejaars studenten
72 32
Eerstejaars vrouw (%)
37.5 % 34.4 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2021

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Kampen

Theologie

Theologische Universiteit Kampen, Kampen

Wo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Groningen

Theologie

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Wo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Nijmegen

Theologie

Radboud Universiteit, Nijmegen

Wo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Apeldoorn

Theologie

Theologische Universiteit Apeldoorn, Apeldoorn

Wo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Tilburg

Theologie

Tilburg University, Tilburg

Wo | Bachelor | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Nijmegen

Theologie

Radboud Universiteit, Nijmegen

Wo | Bachelor | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Groningen

Theologie

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen

Wo | Bachelor | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Tilburg

Theologie

Tilburg University, Tilburg

Wo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Utrecht

Theologie

Tilburg University, Utrecht

Wo | Bachelor | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Utrecht

Theologie

Tilburg University, Utrecht

Wo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Amsterdam

Theologie (joint degree)

Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam

Wo | Bachelor | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Amsterdam

Theologie (joint degree)

Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam

Wo | Bachelor | Deeltijd | Kunst en Cultuur | Kampen

Theologie

Theologische Universiteit Kampen, Kampen

Open dagen bij deze studie

Protestantse Theologische Universiteit - Amsterdam

Mastervoorlichtingsdagen2
Locatie:
Tijd: -