Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Windesheim

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Op onze Lerarenopleiding Basisonderwijs leer je hoe je door onderwijs kinderen laat ontdekken wie ze zijn. Iets voor jou? Kies dan voor de Pabo en stap straks in de wereld van lesgeven. Je leert hoe je lesgeeft aan kinderen op het vlak van taal, rekenen, schrijven, kunst of techniek. Ook op een breder vlak,zodat zij de wereld om hen heen leren ontdekken, kennen en onderzoeken. We leiden je breed op en leggen de basis waarmee je aan de slag kunt in het onderwijs. We leiden je op tot inspirerende leraar die les mag geven aan kinderen van groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Ook kun je met je diploma op zak aan de slag in het speciaal basisonderwijs, daar geef je les aan kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Het onderwijs is een dynamisch veld, dus je stelt je nieuwsgierig op. Zo kun je straks om- en meegaan met onderwijs- veranderingen en laat jij je uitdagen in je rol als leraar. Ga jij die uitdaging aan?

Toelatingseisen

Met een mbo-4-diploma moet je aantonen voldoende kennis te hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Mbo-4-studenten moeten sowieso voor de drie vakken een toelatingstoets maken. Haal je één van de toetsen niet, dan kun je niet naar de pabo. Meer informatie vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 54

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.6 8.7 -0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.7 7.6 0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8 7.8 0.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.7 7.6 0.1
Totaalscore
7.3    
Toon meer

Adres:
Campus 2
8017 CA Zwolle

Deze instellingen hebben ook een open dag

Hogeschool Viaa - Zwolle

Open dag
Locatie:
Tijd: 15:00 - 20:00

Hogeschool Viaa - Zwolle

Open dag
Locatie:
Tijd: 15:00 - 20:00