Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Hogeschool Rotterdam

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Wil je graag in deeltijd studeren? Dan zijn er bij de pabo 3 mogelijkheden. Wat past het beste bij jou? Mogelijkheid 1: Bij de flexibele deeltijd krijg je 1 dag in de week les. Daarnaast loop je 1 dag in de week stage. We noemen deze deeltijd flexibel omdat je afhankelijk van je vooropleiding, je studieresultaten en je ontwikkeling in de praktijk, de opleiding kan versnellen. Het is ook mogelijk vrijstellingen te krijgen voor vakken waarvan je de inhoud al eerder hebt behaald. Werk je als onderwijsassistent op een school? Dan kun je een periode stagelopen op je eigen basisschool. Mogelijkheid 2 en 3: 2-jarige deeltijd en zij-instroom. Heb je al een hbo- of wo-diploma? Dan is de zij-instroom of de tweejarige deeltijd wat voor jou. Beide trajecten duren 2 jaar en bij beide trajecten volg je 1 dag in de week lessen op de pabo. Het verschil tussen de twee trajecten is dat je als zij-instromer direct een dienstverband van 2 tot 4 dagen aangaat met een basisschool. Bij de tweejarige deeltijd heb je geen dienstverband maar loop je één dag in de week stage. Op deze manier kun je je huidige baan nog aanhouden. Bij de zij-instroom is dat niet mogelijk omdat je daar twee tot vier dagen als startende leerkracht voor de klas staat.

Toelatingseisen

Met een mbo-4-diploma moet je aantonen voldoende kennis te hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Mbo-4-studenten moeten sowieso voor de drie vakken een toelatingstoets maken. Haal je één van de toetsen niet, dan kun je niet naar de pabo. Meer informatie vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Bindend studieadvies

Aan het eind van jouw eerste studiejaar moet je aan onderstaande minimale eisen voldoen om jouw opleiding te kunnen vervolgen:

Het aantal perioden.
Periode: 12
Het aantal studiepunten die je behaald moet hebben. Voor elk vak dat je met een voldoende afsluit, krijg je studiepunten.
Minimale ECTS: 48

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.2 8.2 0
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8 7.6 0.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8.3 7.6 0.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.5 7.3 0.2
Totaalscore
7.8    
Toon meer

Adres:
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam

Deze instellingen hebben ook een open dag

Hogeschool Viaa - Zwolle

Open dag
Locatie:
Tijd: 15:00 - 20:00

Hogeschool Viaa - Zwolle

Open dag
Locatie:
Tijd: 15:00 - 20:00