Lerarenopleiding 2e graad Fries

Niveau
Graad
Sector
De hbo bachelorstudie Leraar Fries VO tweedegraads is een voorbereiding op het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs of het beroeps- en volwassenenonderwijs. Je verwerft kennis van de Friese taal, literatuur en cultuur. Je leert hoe je stof uitlegt, oefeningen voordoet en leerlingen stimuleert en corrigeert. Verder leer je hoe je overleg met collega's voert. Daarnaast houd je je bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
- 8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
- 8.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
- 9.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
- 8.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
- 7.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
- -
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
- 8.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
- -
Eerstejaars vrouw (%)
100 % 80 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Onderwijs en Opvoeding | Leeuwarden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries

NHL Stenden, Leeuwarden

Hbo | Bachelor | Deeltijd | Onderwijs en Opvoeding | Leeuwarden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries

NHL Stenden, Leeuwarden